Dotacje i pożyczki unijne

Dotacje i pożyczki unijne to środki finansowe udzielane przez Unię Europejską beneficjentom w celu wspierania różnych projektów i działań m.in. takich jak rozwijanie infrastruktury transportowej, promowanie zrównoważonej energetyki - odnawialne źródła energii, rozwijanie małych i średnich przedsiębiorstw, tworzenie miejsc pracy, edukacja i szkolenia, badania i innowacje, ochrona środowiska, kultura i wiele innych.


 
Proces ubiegania się o dotacje oraz pożyczki unijne jest skomplikowany i wymaga spełnienia wielu wymagań.
Obejmuje to przygotowanie projektu, złożenie wniosku, ocenę projektu, a także monitorowanie, sprawozdawczość oraz rozliczenie po przyznaniu dotacji.

Warto podkreślić, że dotacje unijne mają istotny wpływ na rozwój firm. Wartości i cele dotacji mogą różnić się w zależności od programu i regionu, dlatego  
pozyskanie i rozliczenie dotacji warto powierzyć firmie, która posiada wiedzę i doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu funduszy z Unii Europejskiej.
 

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami


Felix Res Consulting Sp. z o.o.
Kancelaria: ul. Słowiańska 13, 59-900 Zgorzelec (Budynek Citronex)


Nasi partnerzy