Restrukturyzacja

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w przypadku niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością jest procesem, którego celem jest przywrócenie stabilności finansowej firmy w drodze zawarcia układu z wierzycielami i poszanowaniem praw wierzycieli oraz uniknięcia upadłości przez przedsiębiorstwo.

Na podstawie rzetelnej diagnozy sytuacji przedsiębiorstwa możliwe jest przeprowadzenie restrukturyzacji w ramach czterech postępowań. Rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego dobiera się odpowiednio do sytuacji firmy w jakiej się znajduje.

Dla kogo jest restrukturyzacja?

• dla jednoosobowych działalności gospodarczych
• dla spółek
• dla wspólników osobowych spółek handlowych, ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem
• dla rolników prowadzących gospodarstwa rolne

Przesłanki do przeprowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorstwa:

• niewypłacalność lub zagrożenie niewypłacalnością
• poszanowanie praw wierzycieli
• uprawdopodobnienie zdolności do bieżącego zaspokojenia kosztów postępowania restrukturyzacyjnego i zobowiązań powstałych po jego otwarciu

Zakres świadczonej usługi:

• diagnoza sytuacji firmy
• ustalenie strategii działania
• przygotowanie planu restrukturyzacji
• przygotowanie całej potrzebnej dokumentacji w tym wniosku restrukturyzacyjnego
• doradztwo prawne
• opieka licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami


Felix Res Consulting Sp. z o.o.
Kancelaria: ul. Słowiańska 13, 59-900 Zgorzelec (Budynek Citronex)


Nasi partnerzy